#592. Tal till inflationen

[2023-10-02] För att omfrasera Per Albin Hansson: ”Vår beredskap är usel när det gäller det politiska samtalet”. Tal till nationen, pressträff eller krismöte? Sverige har inflation i politiska utspel. Riskerar det politiska samtalet bara bli ett flertal rop på att vargen kommer? Jesper och Erik diskuterar statsministerns tal till nationen.

#353. Aptum!

[2018-10-26] I vilket Erik och Jesper funderar på vad som är lämpligt. Kan föreläsare spela drogliberal musik? Vilket innehåll i föreläsningar kan anses lämpligt att förvarna åhörarna om? Och vem har egentligen bäst musiksmak? Varning för snusk, droger och jazz.