#600. Vad var det vi sa!

[2023-11-26] Ett avsnitt där vi tar till backspegeln och ser tillbaka på avsnitt där vi känner att vi nog hade rätt. Det handlar om skilda, men ändå angränsade, ämnen som akademisk frihet, liberalismens död, den sociala punkten och Ukraina. Avsnittets titel skulle dock fungera lika väl med ett frågetecken som ett utropstecken i och med att det var avsnitt 600 i ordningen!

#592. Tal till inflationen

[2023-10-02] För att omfrasera Per Albin Hansson: ”Vår beredskap är usel när det gäller det politiska samtalet”. Tal till nationen, pressträff eller krismöte? Sverige har inflation i politiska utspel. Riskerar det politiska samtalet bara bli ett flertal rop på att vargen kommer? Jesper och Erik diskuterar statsministerns tal till nationen.

#580. En kommande storm

[2023-07-15] I en tid för länge sedan (åtminstone utifrån ett snävt 2023-perspektiv) diskuterade Erik och Jesper The Coming Storm. Vid sidan av några resonemang om snöskottning innehåller avsnittet tankar om medier och konspirationsteorier inspirerade av en utmärkt BBC-producerad poddserie. Avsnittet innehåller ett lyssningstips för hängmattan med flera utropstecken.

#575. Objektivitetslagar

[2023-05-25] I vilket Erik och Jesper förundras över den amerikanska högerns nyfunna längtan efter trygga rum på universiteten. Utifrån en nystiftat lag i Ohio som begränsar universitetslärares strejkrätt och gör upplevd frånvaro av objektivitet brottslig diskuteras vad som utgör akademisk frihet. Avsnittet innehåller dessutom ett litet beröm till utbildningsministern.