#598. Krigsråd

[2023-11-09] Med bakgrund i en del felaktigheter i nyhetsmediernas rapportering av den pågående konflikten i Israel-Palestina resonerar Erik och Jesper hur dessa kan undvikas. Utifrån en artikel av Margaret Sullivan i The Guardian landar diskussionen i förslag om arbetssätt som delvis går stick i stäv med den nuvarande medieutvecklingen. Är det kanske så att vi behöver mer försiktighet och långsamhet?