[2019-06-21] I vilket Jesper och Erik diskuterar hur opartiskhet blivit en svår balansgång när det politiska landskapet snabbt förändras från höger-vänster till GAL-TAN.

Lyssna direkt:

Ladda ner som mp3

AVSNITTETS LÄNKAR
Rapport (NMI): Public Service – en bastion för vänsterliberaler (pdf). Kajsa Dovstad (GP): Har du haft ett Jimmie moment? Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

2 reaktioner på “#387. Har du haft ett GAL-TAN moment?

 1. Hej! Lyssnar ofta på era program och uppskattar dem. Undrar dock vad ni menar med ”tröttsam” kritik från ilskna ”anhängare till tan” om att medier skulle vara vinklade? Jag håller med om att den snäva rapporten på grund av vad den tittat på fungerar dåligt som vägledning.

  Kritiken om att medier i vissa frågor framförallt varit vinklade har väl ändå bekräftats av journalister som arbetade under den gamla ”åsiktskorridoren” och nu vågat komma ut. Om inte annat så borde väl det stora intresset för alternativmediers berättelser vara ett tecken på att en stor del av befolkningen inte känner igen sig i de vanliga mediernas berättelse?

  Ola Söderholm i Lilla drevet har beskrivit det som, tror jag, att det i media går att hålla nere och förtala/dölja en liten grupps åsikter och värderingar. Dock, när den lilla gruppen börjar utgöra en allt större del av befolkningen som anser att media har någon slags Malena Ernman-värderingar som de inte håller med om går det inte längre att fortsätta som vanligt. Om man gör det ploppar automatiskt alternativmedier upp? Idag kanske den kritiska gruppen kan sägas utgöras ungefär samtliga SD:s väljare samt en stor de av M och KD:s?

  I breda ordalag, kritiken handlar nog om att man känner inte igen sig i journalistens bedömning av vad som är relevant, vilka sidor som ska belysas och lyftas fram. Vem ställer man kritiska frågor till och inte? Egentligen handlar det väl om några få frågor vilka alla på något sätt är kopplade framförallt till invandring så som hedersvåld, hederskultur, invandrares brottslighet och svensk utlännings- och medborgarlagstiftning jämfört med närliggande länder. Utöver det även frågor kring huruvida uppgiven ålder på asylsökande stämmer (ljuger folk?) och hur man benämner och beskriver personer utan skyddsskäl som ska utvisas.

  Jag är så gammal att jag minns frågan om invandrares sexualbrott kring 2001 då frågan var om media skulle beskriva gärningsmännens bakgrund eller ej vid en uppmärksammad gruppvåldtäkt. Vad jag minns det slutade de med att bakgrunden blev en del av rapporteringen efter att SD eller andra själva hade spridit information om det. Jag minns även hur invandringsskeptiker/kritiker/något under 90-tal och 10-tal fick höra att Sveriges migrationslagstiftning ungefär var huggen i sten på grund av de skyldigheter vi har med anledning av EKMR och EU. Det visade ju sig 2016 att vi hade varit mer generösa än vad som krävs, något som fortfarande är fallet åtminstone vad gäller medborgarskapslagstiftningen.

  Detta skulle ju vara intressant att forska på för den som kan och vill. Hur har medierapporteringen kring ett antal frågor förändrats. Idag skriver tex i princip alltid journalisten om en åklagare yrkat på utvisning och huruvida domstolen utvisat eller ej. Detta skedde inte tidigare vad jag vet.

  Angående inte ta ställning eller ej som journalist. Förslagsvis kan man välja alternativet inte ta ställning genom lyfta fram kritik som riktas från fler håll, inte själv ta ställning för kritiken utan snarare låta kritikerna utveckla den. Vad vill sida a, vad vill sida b, vad säger de om varandras argument? Finns en forskare på området att fråga, finns fler forskare, vad skiljer de åt? Ta ställning som journalist skulle vara att i en fråga där det inte råder fullt konsensus ta ställning, dvs att konstatera att det finns ett klimathot och en växthuseffekt är knappast att ta ställning men att konstatera att vi därför behöver stänga/inte stänga all kärnkraft är att ta ställning?

  Med detta sagt mycket bra intressanta program, fortsätt så!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *