Avsnitt som berör invasionen av Ukraina.

#582. Obehagliga drönarbilder

[2023-07-26] Medieskildringar av krig har en lång historia och genom åren orsakat mycket debatt. Debatten har till exempel handlat om hur de används av olika aktörer i propagandasyfte, hur de kan påverka opinionen i de krigförande länderna och de riskerar påverka publikens mentala hälsa. Det här och mycket annat diskuterar Erik och Jesper i detta avsnitt Mediespanarna som handlar om det drönarskildrade kriget i Ukraina.

#544. Krigsrapportering på YouTube

[2022-07-16] I vilket Jesper jämför YouTube-kanalerna Military Summary respektive Denis Davydov. Båda kanalerna bevakar kriget i Ukraina men har olika perspektiv.

#524. Konfliktbevakning

[2022-02-17] ”Jag funderar på vad det går att säga om denna konflikt”, sade Jesper. Sedan dök Mediespanarna ner i nyhetsbevakningen av oroligheterna i Ukraina och diskuterade vilka faktorer som styr tydligheten. Erik föreslår redaktionellt intresse, kulturellt avstånd och en tydlig bad guy.

#525. Konfliktbevakning: en fördjupning

[2022-02-26] I vilket Jesper och Erik förtydligar resonemangen från förra avsnittet genom att prata om repressiva och ideologiska statsapparater.

#526. Invasionen i medierna, del 1

[2022-03-05] I vilket Jesper och Erik observerar kommunikationsstrategier och propaganda under Ukraina-invasionen.

#527. Invasionen i medierna, del 2

[2022-03-12] I vilket Erik och Jesper diskuterar medier, journalistik och politiska beslut under Ukraina-invasionen.