Avsnitt publicerade i samband med Kunskapsveckan vid Umeå universitet.

  • #597. Faran med ChatGPT

    [2023-10-31] Erik har gjort en liten innehållsstudie av hur Chat GPT omnämns i dagspress respektive lärares fackpress. Inte helt överraskande är temat ”fusk” mest frekvent. Men det är inte det som bör vara det oroande för lärare i skolan …

  • #596. Skrivkris(erna)

    [2023-10-30] Vilka faktorer påverkar förutsättningarna för studenters skrivande inom akademin?