#519. Kaffe

[2022-01-14] Detta avsnitt är del av ett samtal Erik och Jesper hade före en reguljär inspelning. Här diskuterar de kaffedrickande. Jesper började som de flesta svenskar tidigt i sina ungdomsår och Erik startade i vuxen ålder i samband med Covid. Det har lett till att de förhåller sig till "kaffeprocessen" på olika sätt.