Under tolv år har Mediespanarna hunnit passera några olika riktmärken. Följande avsnitt är bemärkelsedagar eller jämna avsnitt.

 • #600. Vad var det vi sa!

  [2023-11-26] Ett avsnitt där vi tar till backspegeln och ser tillbaka på avsnitt där vi känner att vi nog hade rätt. Det handlar om skilda, men ändå angränsade, ämnen som akademisk frihet, liberalismens död, den sociala punkten och Ukraina. Avsnittets titel skulle dock fungera lika väl med ett frågetecken som ett utropstecken i och med att det var avsnitt 600 i ordningen!

 • #587. Bakvända kampsånger

  [2023-08-31] Tre starter. Tre avhandlingar. En amerikansk kampsång har blivit en skärningspunkt för tre kriser. Dels liberalismens försvinnande, dels arbetarrörelsens oförmåga att kraftsamla kring sina kärnfrågor och dels en begynnande kris för den politiska högerns mediala utspel.

 • #551. Färgblind

  [2022-08-31] Mediespanarna firar 11 år genom att prata om Eriks färgblindhet. Det är allt annat än en svart-vit historia.

 • #550. Skitiga genrer

  [2022-08-22] I vilket Mediespanarna diskuterar tre genrer som ökat i popularitet när de blev skitiga: agentfilmer, science fiction och superhjältefilmer.

 • #500. Minnesdagarna

  [2021-08-31] Det mörkaste jubileumsavsnittet någonsin från en tioårspodd? Mediespanarna firar 500 avsnitt och 10 år genom att minnas de tragiska händelser som format samhället. Och hur det sätt som nyheten om dessa spreds i medier, också är signifikant för den tid de hände i.

 • #450. Avplattformera trygga rum

  [2020-08-31] Kulturkrig, avplattformera, trygga rum, triggervarning, Flashback, nazism, porr, forskningsfrihet, sunt förnuft, tolkningsföreträde, n-ordet, wokesmearing, politisk agenda, Johannes Klenell och andra ord som ger sökträffar.

 • #400. Omgiven av siffror

  [2019-08-31] Mediespanarna står när de andra faller. Vi firar 8 år och 400 avsnitt genom att prata om det ökade fokuset på siffror.

 • #350. Du är en dålig förälder!

  [2018-10-07] I vilket Jesper och Erik firar jämt med att bli strandsatta och därefter diskutera konsekvenserna av akademiska bluffartiklar.

 • #345. ”Musikalavsnittet”

  [2018-08-31] Sjuårs-jubileum! Alla serier med självkänsla har ett musikalavsnitt. Varken Erik eller Jesper tänker dock sjunga. I stället har de valt tre låtar var som symboliserar passager i deras liv och som dessutom illustrerar perspektiv inom medie- och kommunikationsvetenskap.

 • Mediespanarna 300 avsnitt.

  Vi firade Mediespanarnas trehundrade avsnitt med en liten film.