Avsnitt där Mediespanarna berör specifika teorier eller studier som berör medie- och kommunikationsvetenskap.

#482. Kritisk diskursanalys

[2021-04-14] I vilket Erik och Jesper förenklar Normans Faircloughs tredminensionella modell: text, diskursiv praktik och social praktik.

#481. Vaccinationsklyftan

[2021-04-11] I vilket Erik och Jesper utgår från kunskapsklyftehypotesen (formulerad 1970) för att diskutera Bank ID och vaccinationer.

#475. Framtiden 1999

[2021-02-26] År 1999 förutsåg forskarna Jay Blumler och Denis Kavanaugh hur framtidens politiska kommunikationslandskap skulle se ut. Jesper och Erik har läst deras artikel: The Third Age of Political Communication.

#198. Framing

[2015-10-22] I vilket Jesper och Erik försöker rama in hur förståelsen av nyheter formas av hur de beskrivs från början.

#172. Konvergenskulturen

[2015-04-09] I vilket docent Johan Jarlbrink gästar mediespanarna och diskuterar Henry Jenkins bok Konvergenskulturen.

#126. Mediernas påverkan, del 2

[2014-04-17] I vilket Erik och Jesper fortsätter sin genomgång av hur teorier om mediers effekter på människor utvecklats under 1900-talet. Från marsianer till läppstift.

#125. Mediernas påverkan, del 1

[2014-04-09] I vilket Erik och Jesper börjar med Darwin och slutar med marsianer.